Grafické systémy CAD

Již od roku 1992 se zaměřujeme na dodávky CAD software, příslušného hardware a služeb s vysokou přidanou hodnotou zákazníkům z oblasti strojírenství, stavebnictví a infrastruktury.

U svých zákazníků pracujeme jako systémový integrátor – realizujeme vše, co je třeba pro realizaci a bezproblémový provoz konstrukčních pracovišť – od rozboru potřeby vhodného CAD software a hardware, přes realizaci jednotlivých pracovišť, serverů a zařízení pro tiskové výstupy, až po každodenní služby spojené s provozem, školením a poradenstvím.

Věnujeme se všem oblastem napříč celým průmyslovým spektrem.

CAD služby

  • Analýza nasazení CAD řešení – pomůžeme Vám analyzovat a optimalizovat potřeby Vaší organizace, které se týkají nasazení jednotlivých licencí CAD aplikací.
  • Návrh řešení a prodej kompletních grafických pracovišť (hardware + software).
  • Licenční audity – licenční audity jsou důležité pro evidenci CAD licencí, aby nedošlo k porušování licenčních ujednání.
  • Instalace, konzultace, podpora – odborně nainstalujeme jednotlivé licence CAD aplikací, zajistíme konzultace a technickou podporu, které vyplývají z používání CAD aplikací.
  • Implementace CAD řešení, standardů a metodiky – naimplementujeme globální CAD řešení, včetně vnitropodnikových standardů a metodik.
  • Implementace správy výkresové dokumentace – naimplementujeme komplexní správu výkresové dokumentace ve Vaší společnosti.
  • Základní i nadstavbové školení – veškerá požadovaná školené zabezpečíme individuálně nebo ve školících učebnách.
  • Znalostní audity – provádíme znalostní audity pro potřeby vedení společnosti.

Strojírenství

Oblast strojírenství byla vždy komplexním oborem, kterému v současné době maximálně vycházejí vstříc CAD systémy světových vývojových společností. Např. společnost Autodesk nyní pomáhá tomuto odvětví komplexním řešením Autodesk Product Design & Manufacturing Collection určeným pro efektivní navrhování strojů a výrobků nebo celých výrobních linek. Nabízí všechny potřebné návrhové a prezentační nástroje pro 2D a 3D, od náčrtů po vizualizace, včetně speciálních funkcí pro analýzu a simulaci, výrobu (CAM), mechatroniku nebo správu konstrukčních dat.

Architektura a stavebnictví

Oblast architektury a stavebnictví se v současné době i v oblasti příslušných CAD technologií stává komplexním oborem (obdobně jako ve strojírenství, se kterým se v některých oblastech prolíná a vzájemně doplňuje). Například řešení Autodesk AEC Collection obsahuje nástroje pro efektivní projektování pozemních a inženýrských staveb pomocí moderních BIM technologií. Tato moderní CAD technologie nabízí všechny potřebné návrhové a prezentační nástroje pro 2D a 3D projektování a architekturu - od náčrtů a koncepčních návrhů přes výpočty, analýzy a optimalizace, až po 3D vizualizace, simulace a prezentace.

Obecná řešení v průmyslu

Každá společnost či organizace je v současné době závislá na různých datech. V mnoha případech se jedná o data, která se týkají plánů budov, rozmístění pozemků, organizace pracovišť ve výrobě apod. Pokud potřebujeme tato data jen prohlížet, postačíme si s různými typy univerzálních prohlížečů, např. Autodesk Viewer. Pokud se ale dostaneme do situace, kdy potřebujeme tato data editovat, či pořizovat samostatné jednoduché výkresy (typicky náhradní díl pro stroje, rozmístění nábytku v kancelářích, apod.), můžeme využít jednoduchého a přitom komplexního systému AutoCAD LT. Toto řešení je nejuniverzálnějším jednoduchým CAD systémem na světovém trhu. Jeho obliba je především z důvodu 100% kompatibility formátů dat dwg, které jsou již od 90. let nepsaným světovým standardem pro 2D CAD řešení.


S odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů