FAQ - odpovědi na Vaše otázky

Jak funguje technická podpora?

Vzdálená technická podpora je nejčastější způsob poskytování podpory uživatelům. Po nahlášení požadavku na náš HelpDesk systém je přiřazen technik, který klientovi zavolá a v 90% případů vyřeší problém vzdáleně pomocí aplikace TeamViewer. Technická podpora v místě se realizuje pouze tam, kde je to opravdu nezbytné. V takovém případě přijede technik ke klientovi osobně, nejčastěji se jedná o opravy hardware. Reakční doba je následující pracovní den.

Jaká je rychlost reakce na zadaný požadavek?

V případě tzv. havarijního stavu je reakční doba do 4 hodin. V ostatních případech je pak reakční doba dle typu servisní smlouvy. V případě vzdálené technické podpory je to stejný, nebo následující pracovní den, pokud není požadováno jinak. V případě onSite servisu je reakční doba většinou následující pracovní den, nejpozději do 3 dnů.

Jste schopni řešit veškeré požadavky IT?

Ano, 95% řešení je vždy v našich rukou. V případě potřeby vykomunikujeme řešení s třetí stranou (například v otázce Internetové konektivity).

Budeme mít přiděleného jednoho primárního servisního technika?

Záleží na typu servisní smlouvy. Je běžné, že klient má primárně přiděleného servisního technika v případě pravidelných servisů. V ostatních případech řeší požadavky technici dle vytíženosti a odbornosti. Snažíme se o maximální systematičnost a zástupnost techniků tak, aby řešení bylo vždy co nejpohotovější a minimalizovaly se tak náklady.

Jak zadat nový servisní požadavek?

Požadavek můžete zadat 3 způsoby: e-mailem, telefonicky nebo přímo do HelpDesku (tuto možnost mají zákazníci s uzavřenou smlouvou ROOT Správce 360).