Správa sítí a monitoring

Naše služby správy sítí a monitoringu jsou určeny především pro klienty bez vlastního IT oddělení.

Pro klienty s vlastním IT oddělením nabízíme monitoring serverů a technickou podporu na instalované IT systémy.

Fungování IT systémů je ovlivněno mnoha faktory, které se rychle mění a tak jako jsou pro uživatele důležitá data, je pro IT správce důležité mít data zálohována a mít kontrolu na tím, že vše probíhá jak je stanoveno v politikách.

Z toho důvodu je potřeba IT systémy mít pod trvalou kontrolou a mít tak možnost rychle reagovat na vzniklé situace a předcházet krizovým stavům. V rámci servisu pak řešit případné vzniklé problémy a nebo požadavky na nové instalace a konfigurace.

Monitoring

Z výše uvedených důvodů provádíme trvalý monitoring všech klíčových prvků sítí, především pak serverů, jejich zálohování nebo důležitých počítačů.

Správa sítě

Správce sítě provádí vyhodnocování monitoringu a reaguje na vzniklé podněty, instaluje updaty, provádí úpravy nastavení a také řeší požadavky klienta dle potřeb.

Technická podpora a servis

Do správy sítí obecně spadá i technická podpora pro uživatele a servis (vykonávaná vzdáleně či v místě instalace) dle požadavků klienta.

Všechny tyto služby vykonáváme na základě servisní smlouvy ROOT Správce 360, ve které garantujeme rychlost servisního zásahu v případě havárie klíčové komponenty sítě.

Smlouva ROOT Správce 360 

Může být uzavřena ve 3 variantách:

  • Basic
    Pouze monitoring. Je určen pro klienty s vlastním IT oddělením.
  • Standard
    Monitoring a správa sítě pro všechny klienty bez vlastního IT oddělení.
  • Premium
    Monitoring a správa sítě včetně pravidelného servisu pro klienty s větším počtem uživatelů. V ceně měsíčního paušálu je pak i onSite servis a technická podpora za zvýhodněnou cenu.

Před podpisem servisní smlouvy je potřeba provést vstupní audit a zjistit stav IT klienta. Na základě auditu se pak, je-li třeba, navrhne doladění IT na potřebnou úroveň a je možno přistoupit k podpisu smlouvy.

Klient zadává své požadavky na servis prostřednictvím kontaktní osoby z řad svých zaměstnanců a využívá na naší straně webového rozhraní systému HelpDesk, nebo mailového či telefonického kontaktu.

K fakturaci služeb na základě servisní smlouvy přistupujeme 1x za měsíc na základě dodacích listů.

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů

ROOT IT s.r.o. spravuje IT infrastrukturu svých klientů již od roku 1992 a má tedy mnohaletou praxi, využívá dlouholetých zkušeností a je pro své klienty spolehlivým partnerem.

Bezpečnostní audit IT
Bezpečnostní audit IT