Naše služby nestojí balík

Nebojte se, i když jsme profíci s námi můžete ušetřit.

Vždy klademe důraz na to, aby naše služby v oblasti správy a technické podpory pro Vás byly výhodné jak po cenové stránce , tak po stránce kvality a odbornosti.

Víme, jak je pro Vás důležité mít své investice pod kontrolou, stejně jako je důležité mít bezproblémové a dostatečně zabezpečené IT. V dnešní složité době je více než kdy jindy nutné pečlivě zvážit, kam nasměrujete své výdaje a zajistit jejich efektivní využití. Pro přílišné plýtvání není prostor a přílišné omezování může vyústit v nečekaný problém. 

Rádi byste šetřili provozní náklady na IT ale nevíte kam až lze zajít bez rizika, že se vaše úspory negativně odrazí v kvalitě a bezpečnosti firemní infrastruktury?  

Chcete mít jistotu a dobrý pocit z toho, že své IT řídíte efektivně?

Vyvarujte se dvou zásadních extrémů v přístupu k financování IT ve Vaší společnosti.

Nedostatečné investice, podfinancované IT

Falešný pocit úspor a bezpečí.

Vysoké investice bez prokazatelného přínosu

Přemrštěné náklady, nízká efektivita.

Optimální investice pro bezproblémové IT

Bezproblémové, efektivní a bezpečné IT .


Můžeme Vám s tím pomoci 

Na základě mnohaletých zkušeností a spolupráce s našimi klienty máme zpracovanou metodiku, která posuzuje relevantní náklady vynakládané do IT.

 • Metodika konfrontuje náklady s reálnými potřebami organizace tak, aby provozované systémy odpovídaly bezpečnostním standardům, poskytovaly uživatelům požadované výstupy, ale zejména aby eliminovaly oba finanční extrémy.
 • A to tak, aby nebylo na straně jedné podnikové IT podfinancováno a na straně druhé, aby nebyly investovány prostředky bez prokazatelného účelu a přínosu.
 • Cílem je najít optimální poměr CENA / VÝKON.   
 • Tohoto dosahujeme kalkulací nákladů na jednoho uživatele organizace daného typu, velikosti a zaměření. 
 • Následným anonymním srovnáním se stejnými údaji z jiných firem a organizací v delší časové ose jsme schopni posoudit situaci ve Vaší organizaci a navrhnout příslušná nápravná opatření, je-li jich třeba.
 • Toho docílíme aplikováním zásad pro efektivní a bezpečné budování IT infrastruktury malých a středních organizací, přesně dle vypracované metodiky, která vychází z Best Practices Microsoft a dalších partnerů, a také našich mnohaletých zkušeností.
 • Známe optimální výši nákladů na IT na jednoho uživatele organizace ...

Co tím získáte

 • Efektivní vynakládání finančních prostředků do této oblasti.
 • Důsledné aplikování TCO do řízení IT systémů a IT oddělení.
 • Srovnání s vašimi partnery či konkurenty, zda nevynakládáte na provoz IT zbytečně větší prostředky, aniž by to bylo doprovázeno lepší kvalitou a vyšší stabilitou všech IT prvků a systémů.

Ale zejména ...

 • Bezproblémové a bezpečné IT ve Vaší organizaci s minimem zásahů a s dlouhodobě nižšími náklady.

Zajímá Vás více o našem přístupu k řízení IT?

Chcete získat rámcovou informaci o situaci ve Vaší firmě?

Máte zájem o nezávaznou konzultaci s naším odborníkem?

 

Zanechte nám kontakt a my se Vám brzy ozveme.