Podpora digitální transformace českých podniků

V dnešním článku bychom Vás rádi informovali o akutální dotační výzvě Digitální podnik – Virtuální podnik – I. výzva

Tato dotační výzva představuje příležitost pro malé, střední i velké podniky v České republice, aby zvýšily svou digitální úroveň a dosáhly výrazného pokroku v oblasti digitalizace. Pro tyto podniky je zároveň důležité najít IT partnera, který jim pomůže zajistit potřebný materiál a služby pro realizaci projektu.

Na co lze dotaci využít:

V rámci této výzvy lze dotaci využít na nákup a implementaci pokročilých nevýrobních digitálních technologií, které přinesou podnikům efektivnější řízení a propojení firemních procesů. Mezi příklady podporovaných technologií patří logistické a skladové technologie, vnitropodniková konektivita, kybernetická bezpečnost, školení a certifikace v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov, nebo systémy pro vytváření digitálních modelů ve stavebnictví.

Co nelze financovat:

Z dotace není možné financovat marketingové aktivity nebo provozní výdaje. Dále se dotace nevztahují na těžbu kryptoměn, pořízení hmotných výrobních technologií či jednoduchou obnovu majetku.


Malé podniky s méně než 49 zaměstnanci mohou získat podporu ve výši 40 %, zatímco střední podniky s 50 až 249 zaměstnanci mají nárok na 30% podporu. Minimální výše dotace činí 250 000 Kč a maximální částka je omezena na výši podpory de minimis (200 tis. eur).

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu je do 2.11.2022. Projekty musí být ukončeny nejpozději do 31. července 2025 a financování je poskytováno ex-post, tedy po ukončení projektu.


Tato výzva nabízí skvělou příležitost pro podniky, které chtějí posunout svou digitální transformaci. Spolupráce s naší IT firmou může být klíčová pro úspěšnou dodávku potřebného materiálu a služeb, které umožní Vašemu podniku dosáhnout významného pokroku.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře a nebudou předány třetí osobě. Zásady zpracování osobních údajů